Aprilski ispitni rok za vanredne

Aprilski ispitni rok je 6.aprila 2024.godine za opšteobrazovne i 13. aprila 2024. godine za stručne ispite od 8h. 

 

VAŽNO: zbog promene broja računa škole, proverite da li ste dobro popunili uplatnicu, primer imate na sajtu