O nama

 POČETAK ŠKOLSKE 2023/24 GODINE

 

PREZENTACIJA ŠKOLE - UPIS 2023/24

 

 Termin otvorenih vrata - svakog petka 8:00-12:00

Zlato na Republičkom takmičenju ugostiteljskih škola

Učenica Posavotamnavske srednje škole sa domom učenika iz Vladimiraca, Jovana Marić, uspela je da načini veliki rezultat i osvoji prvo mesto na Republičkom takmičenju ugostiteljskih škola koje je održano u Beogradu.

Posavotamnavska srednja škola sa domom učenika- prilog TV AS

 

logosajt

 

Posavotamnavska srednja š¡kola sa domom učenika u Vladimircima počela je sa radom 8. septembra 1978. godine kao deo šabačke gimnazije. Naredne godine, 20. februara 1979. sva veća SO Vladimirci donose odluku o osnivanju samostalne srednje škole u Vladimircima. Sednicom, koja donosi i istorijsku odluku za buduće srednješkolsko obrazovanje u Vladimircima rukovodi tadašnji predsednik opštine Vladimirci Stanko Marinković. Posavotamnavska srednja škola u Vladimircima kao obrazovna ustanova obnavlja i nastavlja tradiciju sreza Posavotamnavskog, obrazujući i okupljajući učenike iz svih mesta koja su 117 godina pripadala srezu Posavotamnavskom u Vladimircima. Posavotamnavska srednja škola počela sa u skromnim uslovima i niko nije razmišljao u šta će prerasti i koliko će uspešnih generacija izvesti. Razvila se tokom decenija u jednu od najsavremenijih srednjih škola u Srbiji.

Samodoprinosom građana 1978. godine je izgrađena srednja škola u Vladimircima veličine 1780m2. .

Od 2001. do 2007. godine srednja škola u Vladimircima je dograđena i sada ima površinu od oko 4000m2. U toku su završni radovi dogradnje mašinskog dela škole i kabinete za kuvare i konobare sa oko 800m2.

Opštinu Vladimirci čini 29 naseljenih mesta čiji je geografski, privredni, kulturni i administrativni centar varošica Vladimirci.Na području Opštine prema popisu živi 23.200 stanovnika. Okosnicu saobraćaja predstavljaju magistralni i regionali putevi, i to put Šabac - Valjevo i put Šabac - Beograd, koji delom prolazi teritorijom Opštine i povezuju je sa ovim centrom. Sva sela, povezana su asfaltnim putevima sa Vladimircma. Područje Opštine Vladimirci je apsolutno nezagađeno, što daje mogućnosti proizvodnje zdrave hrane i plasmana u bližim gradovima.

1218702971

 

Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, ima veoma široko i veoma stručno polje rada i obrazovanja učenika. Poseduje savremenu informatičku tehnologiju, ima savremenu halu za fizcko vaspitanje, sopstvenu biblioteku, radionice, kabinete za kuvarstvo, poslastičarstvo i informatiku ...

 

U školi radi stručno nastavno osoblje sledećih profila:
6 diplomiranih ekonomista
7 diplomiranih mašinskih inženjera
1 diplomirani elektro inženjer
1 diplomirani inženjer organizacije rada
3 diplomirana geometra
1 inženjer geodezije
2 profesora informatike
3 diplomirana pravnika
1 profesor matematik i još ¡
20 profesora raznih profila.
U školi ima ukupno 470 ucenika.

 

U našoj školi se vrsi prekvalifikacija za sledeca zanimanja:
1. Mašinske tehničar za kompjutersko konstruisanje
2. Mašinski tehničar motornih vozila
3. Bravar
4. Automehanicar
5. Geometar
5. Instalater
6. Pravni tehničar
7. Ekonomske tehničar
8. Kuvar
9. Konobar
10. Poslastičar


Škola ima četiri kabineta informatike koji su opremljeni sa:

 • 80 računara
 • Računari su povezani intranetom u lokalnu mrežu a pomoću servera omogućen je pristup svim klijentima mreže
 • Svim računarima je omogućen pristup internetu
 • Profesionalni A3 skener visoke rezolucije
 • Ploter za crtanje radioničkih crteža i planova maksimalne širine 27 inča
 • Profesionalni A3 grafički tablet sa optičkom olovkom i mišem
 • Digitalna olovka logitech
 • Štampači A4 laserski, ink-džet, štampač-skener i matrične štampače
 • 50 web kamera povezanih u mrežu preko net meetinga, koje pružaju mogućnost međusobne razmene živih slika i zvuka
 • Dodatnu opremu i odgovarajući softver za učenje stranih jezika
 • Savremene programske cad pakete za crtanje i 3D modeliranje mechanical desktop i licenciran Proengineer Wildfire 3.0
 • Interaktivna metoda učenja, nastava se izvodi u kabinetima informatike korišćenjem videobima.
 • škola poseduje licenciran softver Microsoft-a

svetosavska diploma uksajt

glaspodr3 sajr

 

Dom za učenike danas