O nama

 

 

 

     logosajt    

 

 

Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Prezentacija škole

 Film ,,Posavotamnavska srednja škola sa domom učenika"

 Projekat ,, Porodica iznad svega"

Posavotamnavska srednja škola sa domom učenika zahvaljuje Skupštini Opštine Vladimirci na poklonu automobila marke Punto koji će biti korišćen za obuku polaganja vozačkog ispita učenika naše škole, smer Mašinski tehničar motornih vozila. 

 

punto 2 

punto 1 

 JAVNE NABAVKE

Plan upisa vanrednih učenika za školsku 2020/21. godinu

 Plan upisa za školsku 2020/2021. godinu

 Ispiti za vanredne učenike biće 20 i 27.2. 2021. godineupis 2021-sajt 

 

Ugostitelji naše škole na RTS-u

Školska slava Sveti Sava

svsava3m

 

TV AS u našoj školi

Telefoni za vanredne: 514 586 i 514 837

 PLAN  PRIPREMNE NASTAVE I KONSULTACIJE ZA

VANREDNE UČENIKE

MINISTAR PROSVETE U NAŠOJ ŠKOLI

 

Upis učenika za školsku 2020/2021. godinu

 Zakoračite sigurno u svoju budućnost

 

 NOVI OBRAZOVNI PROFIL

 Mašinski tehničar motornih vozila, četvrti stepen.

 Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehniloškog razvoja br.022-05-00362/94-03 od 7.4.2016. godine odobren je našoj školi ovaj obrazovni profil.

 

 

 KLIKOM NA OVAJ TEKST POGLEDAJ PREZENTACIJU PROFILA

Ovaj obrazovni profil je formiran sa namerom da omogući učenicima sticanje neophodnog teorijskog i praktičnog znanja o motorima, motornim vozilima i njihovoj opremi, pravilnoj eksploataciji, održavanju, elementima automatizacije i dijagnostici ispravnosti motora i motornih vozila.

U praktičnom delu koji se izvodi specijalizovanoj radionici, učenici će moći da rade i obučavaju se na savremenim uređaju za autodijagnostiku na motornim vozilima.

Tokom četvorogodišnjeg školovanja učenici se osposobljavaju za:

 

Dijagnostiku ispravnosti motora i motornih vozila

Operativno vođenje popravke i servisiranja vozila u servisu, kao i tehnološkog postupka popravke

Operativno vođenje tehničkog pregleda

Praćenje eksploataciono tehničkih karakteristika vozila

Operativno praćenje remonta motornih vozila

Praćenje potreba za rezervnim delovima

Operativno praćenje proizvodnje i održavanja motornih vozila

 

U toku školovanja učenicima se omogućava praktičan rad u auto-servisima, tehničkim pregledima, garažama a kao obavezan deo nastave omogućava se obuka za vozača B kategorije.

Posle završenog školovanja maturantima se pruža mogućnost zapošljavanja u:

 • autoindustriji

 • auto servisima

 • servisima za tehnički pregled

 • MUP-u

 • Vojsci

 • Privatni biznis

Školovanjem na ovom obrazovnom profilu učenicima se otvara mogućnost daljeg školovanja na fakultetima:

 • Mašinski,

 • tehnološki,

 • elektrotehnički,

 • saobraćajni,

 • FON,

 • matematički,

 • policijska ili vojna akademija,

ili na višim školama:

 • mašinska

 • tehničko – informatička

 • elektrotehnička

 • saobraćajna

 • unutrašnjih poslova

 • ekonomska

 • poslovna

Osim toga, učenici će tokom školovanja biti obučeni i o osnovnim elementima zaštite na radu, organizacije rada, komunikaciji, kao i potrebom za permanentnim usavršavanjem.

U toku školovanja učenicima se omogućava praktičan rad u auto-servisima, tehničkim pregledima, garažama a kao obavezan deo nastave omogućava se obuka za vozača B kategorije.

Učenik je osposobljen je za vođenje tehničkog pregleda, servisiranje vozila, praćenje potrebe za rezervnim delovima, kao i za praćenje proizvodnje, održavanja i remonta motornih vozila. Poseduje teorijska i praktična znanja o motorima, motornim vozilima i njihovoj opremi, načinu funkcionisanja, pravilnom korišćenju i održavanju, kao i o osnovnim elementima amortizacije.

Takođe se organizuju posete firmama sajmovima, osiguravajućim kućama i projektantskim biroima gde se učenici mogu bliže upoznati sa konkretnim poslovima kojima se bavi stručnjak ovog profila.

U očekivanju je i saradnja sa školskim centrima poznatih firmi. U okviru ove saradnje najboljim učenicima bi bile omogućene posete seminarima, pohađanje praktične nastave u njihovim servisima, kao i posete njihovom centrima.

Na svečanoj akademiji u Vladi Republike Srbije

glaspodr3 sajr

Svetosavska diploma učenici Milici Šimonović

svetosavska diploma uksajt

 

 

 Posavotamnavska srednja škola u Vladimircima počela je sa radom 8. septembra 1978. godine kao deo Šabačke gimnazije. Naredne godine, 20. februara 1979. sva veća SO Vladimirci donose odluku o osnivanju samostalne srednje škole u Vladimircima. Sednicom, koja donosi i istorijsku odluku za buduće srednješkolsko obrazovanje u Vladimircima rukovodi tadašnji predsednik opštine Vladimirci Stanko Marinković. Posavotamnavska srednja škola u Vladimircima kao obrazovna ustanova obnavlja i nastavlja tradiciju sreza Posavotamnavskog, obrazujući i okupljajući učenike iz svih mesta koja su 117 godina pripadala srezu Posavotamnavskom – Vladimircima. Posavotamnavska srednja škola počela sa u skromnim uslovima i niko nije razmišljao u šta će prerasti i koliko će uspešnih generacija izvesti. Razvila se tokom decenija u jednu od najsavremenijih srednjih škola u Srbiji.

gavrilovicdiplomarstramenovdiplomar

Samodoprinosom građana 1978. godine je izgrađena srednja škola u Vladimircima veličine 1780m2. .

Od 2001. do 2007. godine srednja škola u Vladimircima je dograđena i sada ima površinu od oko 4000m2. U toku su završni radovi dogradnje mašinskog dela škole i kabinete za kuvare i konobare sa oko 800m2.

Opštinu Vladimirci čini 29 naseljenih mesta čiji je geografski, privredni, kulturni i administrativni centar varošica Vladimirci.Na području Opštine prema popisu živi 23.200 stanovnika. Okosnicu saobraćaja predstavljaju magistralni i regionali putevi, i to put Šabac - Valjevo i put Šabac - Beograd, koji delom prolazi teritorijom Opštine i povezuju je sa ovim centrom. Sva sela, povezana su asfaltnim putevima sa Vladimircma. Područje Opštine Vladimirci je apsolutno nezagađeno, što daje mogućnosti proizvodnje zdrave hrane i plasmana u bližim gradovima.

 

Klikni na link da pogledaš prezentaciju Mašinskih tehničara za kompjutersko konstruisanje

 

 Klikni na link ispod da pogledaš prezentaciju

PREZENTACIJA ŠKOLE

  Potrebe i viškovi

Drugo mesto na republičkom takmičenju ugostitelja april 2017